Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): PETER KOLANDER
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PETER KOLANDER S.P.
Sedež ali naslov: ULICA 1. JUNIJA 23
Poštna številka: 1420
Kraj: TRBOVLJE
Matična številka: 5974156000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o video nadzoru

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, stranke in drugi, ki vstopajo v prostore trgovine Dežman, ulica 1. Junija 23, 12420 Trbovlje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti zaposlenih ter drugih oseb (strank) in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) Čas vstopa in izstopa iz prostora
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabnikov, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varovanje v skladu s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, veljavnem pri upravljalcu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam