Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOBERŠEK JANEZ S.P., OPREMA COMMERC
Sedež ali naslov: Šentgotard 3b
Poštna številka: 1222
Kraj: Trojane
Matična številka: 1388185000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv firme, naslov, davčna številka, številka TRR, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: računovodski servis, banka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka se nahaja na sedežu računovodskega servisa, k ise izven delovnega časa zaklepa in ima nameščeno alrmno napravo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdal Doberšek Janez s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o dobaviteljih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobevitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv firme, naslov, matična številka, davčna številka, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: računovodski servis, banka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaj zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa in ima nameščeno alarmno napravo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnh podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdal Janez Doberšek s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam