Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Lea Pečoler
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Fantazija, Lea Pečoler s.p.
Sedež ali naslov: Glavni trg 3
Poštna številka: 2380
Kraj: Slovenj Gradec
Matična številka: 1986961000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno hranjenje podatkov
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, datum rojstva, emšo, davčna številka, trr.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 19. 6. 2007 izdal poslovodja Fantazija, Lea Pečoler s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca dobaviteljev in kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji in kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uporaba podatkov za poslovne namene
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Firma, davčna številka, telefonska številka, e-mail naslov, naslov, ime, priimek
 • Uporabniki zbirke: Zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 19. 6. 2007 izdal poslovodja Fantazija, Lea Pečoler s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca opravljanja študentskega dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki opravljajo delo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Preglednost študentskega dela in plačilo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, izobrazba, naslov, trr.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 19. 6. 2007 izdal poslovodja Fantazija, Lea Pečoler s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirk osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca e-mail naslovov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje reklamnega materiala.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, e-mail naslov.
 • Uporabniki zbirke: Podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 19. 6. 2007 izdal poslovodja Fantazija, Lea Pečoler s.p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam