Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AICO-EKO d.o.o TRZIN
Sedež ali naslov: Špruha 29
Poštna številka: 1236
Kraj: TRZIN
Matična številka: 5289769000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Seznam strank podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje sklenjenih pogodb, katere je bilo potrebno skleniti za izvajanje dejavnosti družbe ali izvajanje izdajanja računov na podlagi naročila
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hranjenja podatkov ni določen
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv stranke, natančen naslov, matična številka, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Finea Nucleus d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven časa, ko jih ne nadzorujejo odgovorne osebe zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se zaklepa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni zaposleni podjetja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2006 izdalo podjetje AICO-EKO d.o.o. TRZIN
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam