Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Bojan Bezjak
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Bojan Bezjak, s.p.
Sedež ali naslov: Spodnji Porčič 16A
Poštna številka: 2230
Kraj: Lenart v Slovenskih Goricah
Matična številka: 1937529000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): • ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • splošno poslovanje, kontaktiranje s klienti.
 • Rok hrambe (neobvezno): • trajno, do zahteve klienta po izbrisu iz baze.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): • ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, telefonska številka, e-naslov; naslov bivališča, davčna št., TRR.
 • Uporabniki zbirke: • zgolj za interne namene direktor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je shranjena v računalniškem arhivu varovanim z geslom za identifikacijo in avtorizacijo, do katere imajo dostop le za obdelavo tovrstnih osebnih podatkov posebej pooblaščene osebe v podjetju. Sistem gesel omogoča tudi kasnejše ugotavljanje kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v bazo podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje za katero se posamezni podatki shranjujejo. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Drugi organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov v Bojan Bezjak, s.p., ki ga je dne, 12.6.2007 sprejela za to pooblaščena oseba-direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: • ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam