Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SCALA D.O.O.
Sedež ali naslov: Cesta XIV. divizije 63
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5481619000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca dobaviteljev in kontaktnih oseb dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji - kontaktne osebe pravnih oseb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za tekoče poslovanje podjetja, za potrebe računovodstva, kontaktov z dobavitelji, za potrebe nabave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno, do zahteve klienta po izbrisu iz baze
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, telefonska številka, naslov
 • Uporabniki zbirke: Zgolj za interne namene direktor, administrativni kader, oddelek prodaje - nabave.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniški arhiv je varovan z geslom za identifikacijo in avtorizacijo. Gesla so zapečatena in shranjena v ognjevarni omari. velja načelo sledljivosti, možno je kasnejše ugotavljanje, kdo in kdaj je uporabljal bazo in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Prostori se izven delovnega časa in ko v njih ni zaposlenih se zaklepajo. Dostop do baze podatkov imajo pooblaščene osebe. drugi administrativni, tehnični in logistično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 16.04.2007 sprejela za to pooblaščena oseba - direktor.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev in kontaktnih oseb kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci - fizične osebe, kontaktne osebe pravnih oseb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za tekoče poslovanje podjetja, za potrebe računovodstva, kontaktov s strankami, za namene neposrednega trženja, obveščanja strank
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno, do zahteve klienta po izbrisu iz baze
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, telefonska številka, naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zgolj za interne namene direktor, administrativni kader, oddelek prodaje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniški arhiv je varovan z geslom za identifikacijo in avtorizacijo. Gesla so zapečatena in shranjena v ognjevarni omari. Velja načelo sledljivosti, možno je kasnejše ugotavljanje, kdo in kdaj je uporabljal bazo in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Prostori - izven delovnega časa in ko v njih ni zaposlenih se zaklepajo. Dostop do baze podatkov imajo pooblaščene osebe. drugi administrativni, tehnični in logistično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 16.04.2007 sprejela za to pooblaščena oseba - direktor
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam