Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UNIPLAN TURISTIČNA AGENCIJA D.O.O.
Sedež ali naslov: KOSTANJEVICA NA KRASU 109
Poštna številka: 5296
Kraj: KOSTANJEVICA NA KRASU
Matična številka: 5382165000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev oz. udeležencev turističnih potovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004), 26. člen; Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci oz. gosti, ki potujejo z Uniplan d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe nemotenega poslovanja, za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, izvajanje dejavnosti, za druge z zakonom določene namene in za upravljanje pravic posameznikov, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja sodelovanja/ Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključenem delu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, podatki, ki so potrebni za izvedbo samega potovanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Uniplan d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki in vse evidence se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni omari podjetja Uniplan d.o.o.. Dostop do podatkov v omari ima samo odgovorna oseba in pooblaščen delavec
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam