Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZITIS TRGOVINA IN ZASTOPANJE D.O.O.
Sedež ali naslov: ZALOŠČE 21
Poštna številka: 5294
Kraj: DORNBERK
Matična številka: 5801729000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov se nanaša na vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo pri Zitis d.o.o., so štipendisti in drugi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela ter za izplačilo štipendij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona, e-mail naslov, datum in kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, številka TRR, šola, vpisna številka
 • Uporabniki zbirke: - direktor podjetja Zitis d.o.o. oziroma oseba, ki jo le-ta pooblasti - Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v posebej varovanih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim »v« in »izven« rednega delovnega časa. Dokumentacija (pogodbe in drugi pomembni dokumenti) se hrani v zaklenjeni ognjevarni omari v podjetju. Ostala dokumentacija pa v omarah. Prostori, v katerih se nahaja dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam