Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ROTARY CLUB ŽALEC
Sedež ali naslov: RIMSKA CESTA 98 a
Poštna številka: 3311
Kraj: ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
Matična številka: 2013908000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o članih društva

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi osebne privolitve posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so včlanjene v Rotary club Žalec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja dejavnosti, kot piše v Statutu društva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno, razen v primeru prenehanja delovanja društva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, elektronski naslov, GSM številka, EMŠO, datum rojstva, številka TRR.
 • Uporabniki zbirke: Člani Rotary cluba Žalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v listninski obliki, na sedežu Rotary cluba Žalec, v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam