Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: S&D FILIPIČ D.O.O.
Sedež ali naslov: Pittonijeva 9
Poštna številka: 6310
Kraj: Izola
Matična številka: 5838959000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih,

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi, kupci, dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna, emšo
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,ZPIZ Slovenije, davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka osebnih podatkov se hrani v ognjevarni omari, na računalniku z dostopnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam