Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: IVAN MOHORKO IN ALENKA MOHORKO PRAVNO SVETOVANJE, ODVETNIŠKA PISARNA D.N.O.
Sedež ali naslov: ULICA HEROJA LACKA 010
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 2133318000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika – pooblastilo in v primeru brezplačne pravne pomoči odločba o brezplačni pravni pomoči.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podpisale pooblastilo za zastopanje in osebe, katerih zastopanje temelji na odločbi o brezplačni pravni pomoči.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi, zoper pravne in fizične osebe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti, oz. do preklica osebne privolitve posameznika, oz. skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, DŠ, kraj in država rojstva, državljanstvo, stalno in/ali začasno prebivališče, telefonska številka, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, invalid ali upokojenec, podatki o zdravstvenem stanju, zakonski stan, številke TRR, listinska in druga dokumentacija, ki jo stranka priloži za potrebe zastopanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi, se hrani v odvetniški pisarni, v zaprtih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oz. vanjo vstopajo le po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu v zaprtih omarah. V elektronski obliki se podatki hranijo v računalniškem sistemu, do katerega imajo dostop le zaposleni v odvetniški pisarni. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno oz. v spisih, se izven delovnega časa hrani v zaprtih omarah v zaklenjenih prostorih pod videonadzorom, alarmno napravo ter detektorom dima. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca nasprotnih strank.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. odstavek 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in 10. člen Zakona o odvetništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na dolžnike, tožene oz. nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih ali pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Po izpolnitvi pogodbene obveznosti, oz. do preklica pooblastitelja, oz. skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, DŠ, kraj in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, invalid ali upokojenec, podatki o zdravstvenem stanju, zakonski stan, lastništvo nepremičnin, lastništvo premičnin, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo deleža v družbi, številke TRR, osebnih dohodek, listinska in druga dokumentacija, ki jo predloži nasprotna stranka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi, se hrani v odvetniški pisarni, v zaprtih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oz. vanjo vstopajo le po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu v zaprtih omarah. V elektronski obliki se podatki hranijo v računalniškem sistemu, do katerega imajo dostop le zaposleni v odvetniški pisarni. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno oz. v spisih, se izven delovnega časa hrani v zaprtih omarah v zaklenjenih prostorih pod videonadzorom, alarmno napravo ter detektorom dima. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca štipendistov.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so na podlagi pogodbe o štipendiranju štipendisti odvetniške družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe štipendiranja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, DŠ, kraj in država rojstva, državljanstvo, stalno in/ali začasno prebivališče, telefonska številka, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, številke TRR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posameznega štipendista. Dokler je spis v obdelavi, se hrani v odvetniški pisarni, v zaprtih omarah, do katerih imajo dostop le zaposleni. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oz. vanjo vstopajo le po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu v zaprtih omarah. V elektronski obliki se podatki hranijo v računalniškem sistemu, do katerega imajo dostop le zaposleni v odvetniški pisarni. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno oz. v spisih, se izven delovnega časa hrani v zaprtih omarah v zaklenjenih prostorih pod videonadzorom, alarmno napravo ter detektorom dima. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam