Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LINEA-R D.O.O.
Sedež ali naslov: ŠMIHEL 17A
Poštna številka: 5261
Kraj: ŠEMPAS
Matična številka: 5795877000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI V DELOVNEM RAZMERJU, POGODBENI DELAVCI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno oziroma 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, stacionarni/prenosni telefon, e-pošta, kraj dela, poklic, izobrazba, strokovni nazivi, delovno mesto, opis dela in nalog ter odgovornosti, delovni čas, zaposlitev za določen/nedoločen čas, polni/krajši delovni čas, datum sklenjenega delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca, ali je invalid ali upokojenec, ima drugega delodajalca, se ukvarja z dopolnilnim delom.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v Linea-r d.o.o ., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se obdeluje elektronsko in ročno. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe in direktor. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 6. 2007 izdala Linea – r d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povezani z zbirko podatkov Evidenca o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI V DELOVNEM RAZMERJU, POGODBENI DELAVCI..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi z izplačilo mesečne plače, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno oziroma 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, stacionarni/prenosni telefon, e-pošta, kraj dela, poklic, izobrazba, strokovni nazivi, delovno mesto, opis dela in nalog ter odgovornosti, delovni čas in tedenska delavna obveznost, zaposlitev za določen/nedoločen čas, polni/krajši delovni čas, datum sklenjenega delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca, ali je invalid ali upokojenec, ima drugega delodajalca, se ukvarja z dopolnilnim delom. Opravljene delovne ure po mesecih, letnem dopustu in njegovi izrabi, odsotnosti, ure dela daljšega od polnega delovnega časa, podatki o določitvi plače, bruto/neto plači, izplačani prejemki po namenih, uresničenih v breme/dobro drugih organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja in število napredovanj.
 • Uporabniki zbirke: LINEA- R d.o.o. podjetje za mednarodno trgovino, proizvodnjo, inženiring in svetovanje d.o.o. , Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije (območna enota), na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se obdeluje elektronsko in ročno. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, prokurist in ustanovitelj družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 6. 2007 izdala LINEA – R D.O.O.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki so povezni z zbirko podatkov Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV POSLOVNIH KONTAKTOV IN UPORABNIKOV STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: LINEA-R D.O.O. podjetje za mednarodno trgovino, proizvodnjo, inženiring in svetovanje d.o.o. , Šmihel 17a 5261 ŠEMPAS . Matična številka: 5795877 . Odgovorna oseba Robert Gomišček , direktor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbenih obveznosti, segmentacije trga in obdelave ponudnikov storitev, pošiljanje ponudb, reklamiranje lastnih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, elektronski naslov, stacionarni/prenosni telefon, strokovni nazivi, delovno mesto, podatki o organizaciji (tudi http in e-pošta), ki ga zaposluje.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v LINEA – R D.O.O. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov se obdeluje elektronsko in ročno. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, prokurist in ustanovitelj družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 1. 6. 2007 izdala Linea – r d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam