Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): JURE KRAVANJA
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JURE KRAVANJA S.P.
Sedež ali naslov: BABNO 17B
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 5667209000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izplačilo plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta po preteku delovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Transakcijski račun, davčna številka, telefon, naslov, bolniške, plače, davki in prispevki.
 • Uporabniki zbirke: Direktor, administracija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbir.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam