Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): METKA PLANINŠEK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIZERSKI STUDIO GLOS METKA PLANINŠEK S.P.
Sedež ali naslov: LOVSKA ULICA 23/A
Poštna številka: 2204
Kraj: MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
Matična številka: 3125688000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1. Evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji oziroma ponudniki in uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, računovodsko knjiženje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ilica in hišna številka, poštna številka in pošta, številka računa, kraj izdaje računa, datum opravljene dobave oz. storitve, rok plačila, datum valute, davčna številka, postavke računa s količino, cenami in zneski, skupni znesek računa.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS; št.86/04) ter pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov oz. drugimi predpisi. Poleg tega pa tudi zunanji pogodbeni sodelavci s področja računovodstva.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeni so v zakljenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se povezujejo z davčnimi uradi RS. Ne povezujejo pa se z javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nima zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev strank
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzdrževanje kontakta s strankami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, naslov, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec zbirke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeni so v zakljenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Nima zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam