Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EKONOMSKE STORITVE IN DAVČNO SVETOVANJE JOŽICA BREGAR LESKOVŠEK S.P.
Sedež ali naslov: Cesta zmage 16 a
Poštna številka: 1410
Kraj: ZAGORJE OB SAVI
Matična številka: 5171495000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o zaposlitvi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, va katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani s strani podjetja Sinet d.d. Hrastnik (v prostorih je nameščena alarmna naprava). Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanje osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdal Jožica Bregar Leskovšek.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o dobaviteljih pomožnega materiala in storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): dobaviteji so pravne osebe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nabava pomožnega materiala in storitev ter plačilo obveznosti dobaviteljem
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv firme, sedež, oblika organiziranosti, ID za DDV
 • Uporabniki zbirke: Davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostri se izven delovnega časa zaklepajo, za varsnot skrbi Sinet d.d. Hrastnik, v prostirih je nameščena alarmna naprava
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca naročnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): naročilo stranke, pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: samostojni podejtniki za katere opravljmo knjigovodske oziroma računovodske storitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe (vodenje poslovnih knjig za opravljanje dejavnosti naročnikov)
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka ter ID za DDV, državljanstvo, poklic, izobrazba,številka TRR in naziv banke, podatki o zdravstvenem zavarovanju
 • Uporabniki zbirke: Zavod za dravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Banka, Davčna uprava, AJPES,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v prostorih, ki so izven delovnega časa zakljenjeni in so varovani s strani Sinet d.d. Hrastnik, v prostirih je vgrajena alarmna naprava. Pravilnik o varavanju osebih podatkov je dne 1.1.2007 izdala Jožica Bregar Leskovšek
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): AJPES
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam