Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PATRONAŽNA SLUŽBA, BARBARA GABROVŠEK, VIŠJA MED. SESTRA
Sedež ali naslov: Slovenska cesta 17
Poštna številka: 1354
Kraj: Horjul
Matična številka: 2242150000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca varovancev patronažne zdravstvene nege (patronažni karton)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki storitev pat. zdr. nege na območju občine Horjul-Dobrova Polhov Gradec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pat. varstva, kontiinutete zdr. nege, skrb za zdravje, uveljavljanje pravic iz obveznega zdr. zavarovanja do patronažnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja veljavnosti koncesijske pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: imena in priimki varovancev, družinskih članov, naslov, datum rojstva, poklic, izobrazba, zdr. stanje, soc. stanje, negovalne , kartoni za spec. skupine (otroški list, nosečnica, list bolnika, starostnik, socialna anamneza) diagnoze in intervencije.
 • Uporabniki zbirke: patronažna služba Barbara Gabrovšek, ZZZS,Zbornica zdravstvene in babiške nege,Ministrstvo za zdravje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: fizično varovanje prostora, ki je ves čas nedostopen tretjim osebam, ognja varna kartotečna omara,z geslom zasčiten rač. program.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo z podatki ZZZS v zvezi z obveznim zdr. zavarovanjem.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam