Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AGROKOMPLEX P.V.M. D.O.O.
Sedež ali naslov: Rakičan, Lendavska ulica 13
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 2302276000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kadrov v družbi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci v delovnem razmerju, pripravniki, prijavljeni kandidati na objavljena in razpisana delovna mesta, učenci, štipendisti in dijaki na praksi, pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje in izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek osebe, dekliški priimek, emšo, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, zakonski stan, ime matere, ime očeta, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, lastnik nepremičnine, žačetek delovnega razmerja pri delodajalcu, datum prve zaposlitve, predhodna delovna mesta: naziv in sedež delodajalca, dejavnost, datum zaposlitve, delovno mesto, datum prenehanja zaposlitve. Dodeljena delovna mesta znotraj podjetja, šifra del. mesta, delovno mesto, odlikovanja, dosežki, nagrade, izrečeni disciplinski ukrepi, najvišja dokončana izobrazba (naziv programa, izobraževalna ustanova, spričevalo, stopnja izobrazbe), akademska stopnja, strokovna usposabljanaja (naziv programa, spričevalo, skladnost), nadaljnje izobraževanje (izobraževalna ustanova, program, smer, predviden zaključek, čas trajanja), poznavanje tujih jezikov (tuji jezik, stopnja znanja, datum in št. potrdila, opombe), vozniško dovoljenje (velja do, številka, kategorije), osebna izkaznica (številka, datum veljave), davčna številka, številka potnega lista (veljavnost), ime partnerja, datum rojstva, kraj rojstva, zaposlen v, delovno mesto, dokončana izobrazba, vzdrževani otroci (ime, datum rojstva), ostali vzdrževani člani (ime, sor.razmerje, mesečni doh.), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prekinitve delovnega razmerja, razlog prekinitve delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - pooblaščeni delavci upravljalca - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zaposlovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni enoti v prostorih upravljalca. Prostori upravljalca so tehnično varovani. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam