Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ODVETNICA EMA KOTNIK
Sedež ali naslov: trg svobode 12
Poštna številka: 2390
Kraj: ravne na koroškem
Matična številka: 1745468000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki so podelile pooblastilo za zastopanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za opravljanje odvetniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): po izpolnitvi obveznosti in v skladu s 14.členom zakona o odvetništvu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, emšo ali davčna številka, telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: odvetnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov , osebni podatki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Spisi se hranijo v odvetniški pisarni, do katerih imajo dostop le odvetnica in pooblaščene osebe. Nepooblaščenim vstop v pisarno ni omogočen oz. vanjo vstopajo po predhodnem naročilu in odobritvi odvetnice. Kasneje se spisi hranijo v arhivu . V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na računalniku v računalniškem sistemu. Dostop je mogoč odvetnici preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnik
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebni podatki se nanašajo na dolžnike , tožene oziroma nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih in pravnih oseb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za opravljanje odvetniške dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): po izpolnitvi pogodbene obveznosti oziroma do preklica oziroma skladno s 14.členom zakona o odvetništvu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek oziroma naziv , naslov prebivališča oziroma sedeža, kraj rojstva emšo, davčna številka , številka TRR, zaposlitev, lastništvo nepremičnin, lastništvo premičnin
 • Uporabniki zbirke: odvetnica in pooblaščene osebe v odvetniški pisarni
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi se hrani v odvetniški pisarni , v zaklenjenih omarah, do katreih ima dostop le odvetnica in pooblaščeni sodelavci. Nepooblaščenim strankam vstop v pisarno ni mogoč oziroma vanjo vstopajo po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu.V elektronski obliki se osebnio podatki hranijo na računalniku v računalniškem sistemu. Dostop je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam