Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FRIZERSKI SALON ZA MOŠKE IN ŽENSKE, SLAVICA JURJEVIČ S.P.
Sedež ali naslov: ABRAMOVA 25
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5457841000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (UL.LIST RS ŠT. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: EVIDENCA DELAVCEV SE NANAŠA NA VSE ZAPOSLENE PRI SAMOSTOJNEM PODJETNIKU , KI IMAJO SKLENJENO DELOVNO RAZMERJE ZA NEDOLOČEN IN DOLOČEN ČAS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA STATISTIČNA RAZISKOVANJA, DRUGE URADNE NAMENE IN ZA IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI V SKLADU Z ZAKONOM I, ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE PODATKI NANAŠAJO.
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZNIKOV V ZBIRKI
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O DELAVCU, PODATKI O SKLJENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI, PODATKI O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, VODSTVO SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA, ZPIZS, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, DURS, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, V OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI V POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: LISTINE IN RAČUNALNIŠKA OPREMA, NA KATERIH SO SHRANJENI PODATKI, SE NAHAJA V POSEBEJ VAROVANIH PROSTORIH, KJER JE ONEMOGOČEN DOSTOP NEPOOBLAŠČENIM V IN IZVEN REDNEGA DELOVNEGA ČASA. DOKUMENTACIJA ( POGODBE O ZAPOSLITVI, DRUGE POGODBE, DELOVNA KNJIŽICA IN DRUGE POMEMBNE LISTINE ) SE HRANI V ZAKLJENJENI OMARI , OSTALA DOKUMENTACIJA PA V OMARI. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMA LE SAMOSTROJNI PODJETNIK, OZIROMA OSEBA , KI JO JE LE-TA POOBLASTIL
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCI NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI ( UR.LIST ŠT. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: EVIDENCO O STROŠKIH DELA IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH ZAPOSLENCA SE NANAŠA NA VSE , KI IMAJO SKLENJENO DELOVNO RAZMERJE ZA NEDOLOČEN IN DOLOČEN ČAS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE OBDELUJEJO ZA UREJANJE PRAVIC DELAVCA, KI IZHAJA IZ PLAČ, NADOMESTILA PLAČ, POROČILA IN DOHODNINE.
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMENIKOV V ZBIRKI.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: PODATKI O DELAVCU, PRIIMEK IN IME, EMŠO, DAVLNA ŠTEVILKA, NASLOV, IZOBRAZBA, ŠT. OSEBNEGA RAČUNA , PODATKE O PLAČAH IN NADOMESTIL PLAČ , PODATKE O DRUGIH STROŠKIH DELA, PODATKI OM ZAKONSKO DOLOČENIH PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST .
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV SO: SAMOSTOJNI PODJETNIK, ZPIZS, DURS, ZZZS, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE SLOVENIJE, CENTER ZA SOCIALNO DELO, POSLOVNA BANKA,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE HRANI ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV JE IZVEN DELOVNEGA ZAKLENJENA. DOSTOP IZVENDELOVNEGA ČASA JE ONEMOGOČEN.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCI NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI ( UR. LIST ŠT. 40)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA SE NANAŠA NA VSE ZAPOSLENE, KI IMAJO DELOVNO RAZMERJE NA NEDOLOČEN IN DOLOČEN ČAS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE OBDELUJEJO ZA UREJANJE PRAVIC DELAVCEV, KI IZHAJAJO IZ PLAČ, NADOMESTILA PLAČ, POROČILA IN DOHODNINE.
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMENIKOV V ZBIRKI.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: VSEBUJE PODATKE V KLADU Z 18. ČLENOV ZAKONA O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI, OZ. NJENIMI SPREMEMBAMI IN SICER PODATKI O ŠT. UR, SKUPNO ŠT. OPRAVLJENIH UR , OPRAVLJENE URE V ČASU NADURNEGA DELA, NEOPRAVLJENE URE ZA KATERE SE NE PREJEMA NADOMESTILO PLAČE, OPRAVLJENE URE ZA KATERO SE PREJEMA NASOMESTILO.
 • Uporabniki zbirke: SAMOSTOJNI PODJETNIK, ZPIZS, ZZZS, DURS, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE SLOVENIJE,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI V KATERIH SE NAHAJOJO ZBORKA OSEBNIH PODATKOV SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA. DOSTOP V TE PROSTORE NEPOOBLAŠČENIM JE ONEMOGOSČEN . PODROBNEJŠI OPIS O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE ZBIRKE SO OPISANI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA KUPCEV IN DOBSVITELJEV FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): POGODBENO RAZMERJE ON OSEBNA PRIVOLITEV POSAMEZNIKA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI KORISTNIKI NAŠIH STORITEV IN KUPCI, TER DOBAVITELJI, KI SO FIZIČNE OSEBE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE UPORABLJAJO ZA IZTAVITEV ALI PLAČILO RAČINOV.
 • Rok hrambe (neobvezno): PODATKI SE HRANIJO DESET LET
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC POSAMEZIKOV V ZBIRKI.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK FIZIČNE OSEBE, NASLOV, ULICA, HIŠNA ŠTEVILKA, POŠTA IN POŠTNA ŠTEVILKA, DAVČA ALI IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA TELEFONSKA ŠTEVILKA, TRR ALI OSEBNI RAČUN.
 • Uporabniki zbirke: SAMOSTOJNI PODJETNIK, ZAPOSLENI, V RAČUNOVODSTVU, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE DRUGIH TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE OSEBNIH PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, V OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI V POGODBENEM RAZMERJU.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: LISTINE IN RAČUNALNIŠKA OPREMA , NA KATERI SO SHRANJENI PODATKI, SE NAHAJA V PROSTORIH, KJER JE V IN IZVEN DELOVNEGA ČASA DOSTOP NEPOOBLAŠČENIM ONEMOGOČEN. PROSTORI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam