Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEOFOTO D.O.O.
Sedež ali naslov: Mariborska cesta 5
Poštna številka: 2310
Kraj: SLOV. BISTRICA
Matična številka: 0005669472
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, družinski člani, plače, PN, ostala izplačila, obračun davka/pripsevkov od osebnih dohodkov zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih, poškodbe pri delu, študenti, iskalci zaposlitve, naročnik/stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - prijava delavca v zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje - drugi nameni, skladno z veljavno zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. OSEBNI PODATKI: ime in priimek posameznika, datum in kraj rojstva 2. OSEBNI PODATKI V KONTAKTNI FUNKCIJI: naslov (ulica, hišna št., poštni predal), kraj in poštna št. 3. OSTALO: emšo, davčna št., poklic, šolska izobrazba, st. šolske izobrazbe, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, del. čas delavca, izmensko delo, zavar. doba delavca, zaposlitev za ned./določen čas, delavec invalid/upokojenec, datum sklenitve del. razmerja, datum prenehanja del. razmerja
 • Uporabniki zbirke: ORGANIZACIJA: Geofoto d.o.o. TRETJE OSEBE: Vsi zakonsko določeni uporaniki v skladu z veljavno zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje podjetje GEOFOTO d.o.o.: - računalniški program, zavarovan z geslom - shranjevanje zbranih podatkov v zavarovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka osebnih podatkov zaposlenih v podjetju GEOFOTO d.o.o., se povezuje z uradnimi evidencami s področja delovnega, zdravstvenega in socialnega varstva.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam