Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Jamova 39
Naziv ali firma: Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija (IJS)
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1001
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5051606
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kandidati za tečaje in udeleženci tečajev Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za tečaje in udeleženci tečajev Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, spol, naslov bivališča, zaposlitev, delovno mesto, številka telefona, številka faksa, naslov elektronskega predala, izobrazba, akademski naziv, davčna številka plačnika.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca vstopov in izstopov obiskovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki oz. obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje obiskovalcev in zaposlenih ter premoženja Instituta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, od kod (podjetje) prihaja, h komu je namenjen.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Instituta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Institutu »Jožef Stefan«, sprejetem dne 1. 5. 2002.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje obiskovalcev in zaposlenih ter premoženja Instituta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Instituta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v času obstoja posnetkov v varnostnem območju II. stopnje. Celoten videonadzor je dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Institutu »Jožef Stefan«, sprejetem dne 1. 5. 2002.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca sodelavcev, ki se šolajo ob delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pogodba o izobraževanju ob delu, za statistiko.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, naslov bivališča, delovno mesto, odsek, šola oz. fakulteta na kateri se dodatno izobražuje, trajanje izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Šola oz. fakulteta, pooblaščeni delavci Instituta, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na osebnem računalniku, je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Institutu »Jožef Stefan«, sprejetem dne 1. 5. 2002.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca sodelavcev, ki so opravili zdravniški pregled

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Napotitev sodelavcev na periodični zdravniški pregled na podlagi Pravilnika o izjavi o varnosti z oceno tveganja v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, naslov bivališča, delovno mesto, odsek, končana šola oz. fakulteta, datum zdravniškega pregleda, na koliko časa, plačilo stroškov pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za varstvo pri delu, Železničarki zdravstveni dom, pooblaščeni delavci Instituta in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je zavarovana s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Institutu »Jožef Stefan«, sprejetem dne 1. 5. 2002.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o gostih iz tujine

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in gostje iz tujine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in evidenca o gostih iz tujine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, spol, naslov v tujini, država iz katere prihaja, datum obiska oz. začetek dela, naslov v Sloveniji, davčna številka, veljavnost delovnega dovoljenja, veljavnost dovoljenja za začasno bivanje, zdravstveno zavarovanje od .. do .., datum prijave na Policiji, mentor oz. odsek na katerega tujec prihaja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Instituta, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Davčna uprava RS, Policija, Upravna enota Ljubljana, Javni stanovanjski sklad in drugi uprabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Institutu »Jožef Stefan«, sprejetem dne 1. 5. 2002.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o varnostnem preverjanju delavcev v jedrskem objektu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposelni delavci na institutu in delavci zunanjih izvajalcev, ki opravljajo dela v jedrskem objektu v Reaktorskem centru Podgorica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za ugotavljanje varnostnih zadržkov za delo v jedrskem objektu. Pravna podlaga namena je pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo, oceno tveganja v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, prejšnji priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo, morebitna druga državljanstva, naslov bivališča, zaposlitev, prejšnje zaposlitve, pravnomočne obsodbe zaradi naklepnih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, tekoči kazenski postopek zaradi suma kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti
 • Uporabniki zbirke: Institut »Jožef Stefan«, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je zavarovana s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov ter diskete in diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene odgovorne osebe za varno delo v jedrskem objektu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Institutu »Jožef Stefan«
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za Zavod za zdravstve
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, naslov bivališča, delovno mesto, odsek, končana šola oz. fakulteta podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravlja ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja podatki o poškodbi pri delu kdaj se je pripetila nesreča, datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča – na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb je bilo poškodovanih, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, opis nesreče, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, podatki o neposrednem vodji, podatki o očividcu, poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca, mnenje inšpektorja in službe za varstvo pri delu, uporaba osebnih varstvenih ukrepov. je bila odrejena uporaba varnostnega sredstava in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Inšpektorat za delo, osebni zdravnik zaposlenega in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je zavarovana s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Institutu »Jožef Stefan«
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o skleniteljih avtorskih pogodb in pogodb o delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sklenitelji avtorskih pogodb in pogodb o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca skleniteljev avtorskih pogodb in pogodb o delu, za potrebe instituta in za izpolnjevanje dolžnosti na podlagi predpisov. Pravna podlaga namena je pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, naslov bivališča, občina, številka osebnega računa, strokovna izobrazba, poklic, zaposlitev, vrsta pogodbe, opravljeno delo, razlog za delo, datum opravljenega dela, višina honorarja, komisija za pregled dela, predlagatelj sklenitve pogodbe
 • Uporabniki zbirke: Institut »Jožef Stefan«, Davčna uprava RS, Zavod za zaposlovanje RS in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je zavarovana s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (predlog z sklenitev pogodb), pogodbe, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Institutu »Jožef Stefan«
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: : Zaposleni na institutu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izplačilo plač, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo c) skupaj neopravljene ure d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme instituta, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme instituta, drugo e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih organizacij f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in krajšega delovnega časa staršev z otrokom, g) neopravljene ure brez nadomestila plače h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa podatki o plačah: a) osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost b) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila e) nadomestila neto plače v breme drugih f) prejemki delavca: prevoz, prehrana, regres, solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejne nagrade, drugo g) dohodnina, ostali davki h) odtegljaji od plače podatki o povečanju zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci instituta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in osebno privolitvijo posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci finančnoračunovodske službe. Dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na IJS
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na institutu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMSO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, akademski naziv, izvolitveni naziv, datum izvolitve, šifra raziskovalca, dodatno šolanje, delovno mesto, datum razporeditve na delovno mesto, organizacijska enota, delovne naloge, kraj dela, vodenje, mentorstvo, status mladega raziskovalca, šola podiplomskega študija, delovni čas, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, ukvarjanje z dopolnilnim delom, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, delo v tujini, mirovanje delovnega razmerja, delovna doba na IJS, skupna delovna doba, zavarovalna doba, zavarovalna doba s povečanjem, invalidnost, pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, odsotnosti, redni dopust, izredni dopust, bolniške, izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje v tujini (institucija, kraj in država), obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Agencija za raziskovalno dejavnost, Kapitalska družba d.d., drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov, ki se vodijo računalniško, je zavarovan s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na IJS.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odatavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o udeležencih tečajev Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za tečaje in udeleženci tečajev Izobraževalnega centra za jedrsko tehnolgijo Milana Čopiča
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca kandidatov za tečaje in udeleženci tečajev Izobražev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, naslov bivališča, delovno mesto, številka telefona, številka faksa, naslov elektronskega predala, izobrazba, akademski naziv, davčna številka plačnika
 • Uporabniki zbirke: Institut »Jožef Stefan«, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je zavarovana s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Papirni nosilci osoebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (prijavnice), obvestila o doseženem uspehu pri preverjanju znanja, izpis podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Institutu »Jožef Stefan«
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti Instituta »Jožef Stefan«
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca štipendistov za potrebe izvajanja štipendijskih pogodb in statistike o štipendiranju. Pravna podlaga je pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, naslov bivališča, davčna številka, šola oz. fakulteta, izobrazba, višina štipendije, za tujce pa še številka potnega lista, datum izdaje potnega lista, veljavnost potnega lista
 • Uporabniki zbirke: Institut »Jožef Stefan«, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je zavarovana s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Institutu »Jožef Stefan«
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o kandidatih za tečaje in udeleženci tečajev Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnolgij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za tečaje in udeleženci tečajev Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca kandidatov za tečaje in udeleženci tečajev Centra za
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, naslov bivališča, delovno mesto, številka telefona, številka faksa, naslov elektronskega predala, izobrazba, akademski naziv, davčna številka plačnika
 • Uporabniki zbirke: Institut »Jožef Stefan«, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je zavarovana s sistemom gesel in postopkov za avtorizacijo in identifikacijo. Papirni nosilci osoebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (prijavnice), obvestila o doseženem uspehu pri preverjanju znanja, izpis podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov na Institutu »Jožef Stefan«
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam