Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALTA PC BIRO D.O.O.
Sedež ali naslov: OZELJAN 104
Poštna številka: 5261
Kraj: OZELJAN
Matična številka: 1603108000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO NA PODLAGI POGODBENEGA RAZMERJA.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: EVIDENCA KUPCEV (D.O.O., S.P., JAVNE USTANOVE)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE POSTOPKA ODLOČANJA IN IZVAJANJA DEJAVNOSTI.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 LETNI ROK HRAMBE
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITEV PRAVIC
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: KUPCI - NAZIV, IME ODGOVORNE OSEBE, MATIČNA IN DAVLČNA ŠTEVILKA, TRR, STATUS PRAVNE OSEBE OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO NA PODALGI 8. IN 10. ČLENA ZVOP-1-.
 • Uporabniki zbirke: OSEBNI PODATKI SE NE POSREDUJEJO UPORABNIKOM.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, KJER SE NAHAJAJO OSEBNI PODATKI SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAPIRAJO. PODATKI, KI SE VODIJO ROČNO, SO HRANJENI V KOVINSKI OMARI. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, KI GA JE IZDAL ALTA PC BIRO D.O.O.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam