Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RB PROJEKT D.O.O.
Sedež ali naslov: ULICA BORCA PETRA 16
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5935075000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev pozameznika; pogodbeno razmerje (pogodbena obdelava); Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi RB PROJEKT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi; pridobitev delovnih dovoljenj; računovodski servis zaradi obračuna plač; uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo; druge uradne namene v skladu z zakonom
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime; datum, kraj in občina rojstva; spol; priimek ob rojstvu; EMŠO; davčna številka; naslov stalnega in začasnega prebivališča (kraj, občina, država); državljanstvo; številka delovne knjižice; datum zaposlitve v podjetju; vrsta pogodbe o zaposlitvi (določen/nedoločen čas); število ur na teden; datum prekinitve in razlog prekinitve delovnega razmerja; datum predhodne prekinitve; delovno mesto - naziv delovnega mesta; plačilni razred delovnega mesta; tarifni razred delovnega mesta; delavčeva stopnja izobrazbe; izobrazba - stopnja in smer dokončanega izobraževanja; delovna doba pred vstopom; skupna delovna doba; dodatna delovna doba; opravljena usposobljenost za varno delo; zdravstveni pregled (datum in vrsta); številka TRR pri banki; družinski člani; ime in priimek, datum rojstva; invalidi - datum nastanka in kategorija invalidnosti; telesna okvara - datum nastanka, % okvare; določitev in evidenca o letnem dopustu
 • Uporabniki zbirke: ZZZS; ZPIZ; ZRSZ; sodišča, odvetniki; pooblaščeni delavci družbe; drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju; pogodbeni obdelovalec (pogodbeno razmerje) z podjetjem Kadis d.o.o., Koprska 72, Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi delavca, ki se nahaja v zaklenjeni in ognjevarni kovinski omari v pisarni kadrovske službe in sicer na sedežu pogodbenega obdelovalca na Koprski 72, Ljubljana. Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ki v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v delovnem času. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov, ki ga je izdelal pogodbeni obdelovalec, družba Kadis d.o.o., Koprska 72, Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam