Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Vurnikova 2
Naziv ali firma: Allied Domecq Agencies d.o.o. Ljubljana
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5742552
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zaposleni

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, dodatne izkušnje in znanja, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Allied Domecq interno: kadrovski in finančni oddelek
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vpeljani so vsi principi zaščite podatkov, kot je to zahtevano z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki v papirni obliki se nahajajo v finančnem oddelku in so zaklenjeni, dostop do njih pa imajo samo avtorizirani uslužbenci iz tega in kadrovskega oddelka. Podatki v elektronski obliki so shranjeni na podatkovnem strežniku podjetja, dostop do njih je dodeljen samo avtoriziranim uporabnikom iz financ in kadrovskega oddelka. Podatki se ščitijo v skladu s politiko podjetja o zaščiti podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Kandidati

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zaposlitev (prošnje za zaposlitev)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Shranjevanje podatkov za potencialno zaposlitev/sodelovanje v prihodnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče,kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne izkušnje, dodatna znanja, šolanja, telefon, elektronski naslov,trenutni delodajalec, predhodni delodajalci, hobiji
 • Uporabniki zbirke: Allied Domecq interno: kadrovski oddelek
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vpeljani so vsi principi zaščite podatkov, kot je to zahtevano z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki v papirni obliki se nahajajo v finančnem oddelku in so zaklenjeni, dostop do njih pa imajo samo avtorizirani uslužbenci iz tega in kadrovskega oddelka. Podatki v elektronski obliki so shranjeni na podatkovnem strežniku podjetja, dostop do njih je dodeljen samo avtoriziranim uporabnikom iz financ in kadrovskega oddelka. Podatki se ščitijo v skladu s politiko podjetja o zaščiti podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Promotorji

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci (študentje, študentke)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje dogovorjenih občasnih pogodbeno določenih del preko študentskega servisa
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, univerza in fakulteta, potrdilo o študentskem statusu, telefonska številka, e-mail
 • Uporabniki zbirke: Allied Domecq interno: marketinški in finančni oddelek
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vpeljani so vsi principi zaščite podatkov, kot je to zahtevano z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki v papirni obliki se nahajajo v finančnem oddelku in so zaklenjeni, dostop do njih pa imajo samo avtorizirani uslužbenci iz tega in kadrovskega oddelka. Podatki v elektronski obliki so shranjeni na podatkovnem strežniku podjetja, dostop do njih je dodeljen samo avtoriziranim uporabnikom iz financ in kadrovskega oddelka. Podatki se ščitijo v skladu s politiko podjetja o zaščiti podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam