Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AJE D.O.O.
Sedež ali naslov: NOVOMEŠKA CESTA 28
Poštna številka: 8000
Kraj: NOVO MESTO
Matična številka: 2161516000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izdanih in prejetih računih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 21/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji oziroma ponudniki in uporabniki storitev (kontaktne osebe pravnih oseb).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja računov, računovodsko knjiženje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, številka računa, datum izdaje računa, kraj izdaje računa, datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, rok plačila, datum valute, davčna številka (ID za DDV), postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija obračunanega DDV z osnovami, skupni znesek računa.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi. Poleg tega pa tudi zunanji pogodbeni sodelavci s področja vzdrževanja računalniško-informacijskega sistema.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev strank
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzdrževanje kontakta s strankami (reklamacije, plačilo računov ), za obveščanje strank o novih storitvah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do preklica
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Naziv podjetja, naslov podjetja, davčna št., matična št., telefonska številka, elektronski naslov, ime in priimek pooblaščene osebe, št. transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi. Poleg tega pa tudi zunanji pogodbeni sodelavci s področja vzdrževanja računalniško-informacijskega sistema
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poslovnih partnerjih in sklenjenih najemnih ter drugih pogodbah.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba oziroma osebna privolitev poslovnih partnerjev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje razmerij s poslovnimi partnerji
 • Rok hrambe (neobvezno): Pogodbe se hranijo največ deset let po poteku leta, v katerem so bile uporabljene za davčne namene (po 63. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 21/06 in 30. členu Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/1999, 30/2002).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, status zavezanca za DDV, osebni račun, banka, telefonska številka, elektronski naslov, kontaktna oseba pri upravljavcu, podatki za posamezni posel oz. v posamezni pogodbi: predmet pogodbe, pogodbena vrednost, rok izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov oziroma drugimi predpisi. Poleg tega pa tudi zunanji pogodbeni sodelavci s področja vzdrževanja računalniško-informacijskega sistema.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam