Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 3 LINE d.o.o.
Sedež ali naslov: Bratov Učakar 122
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1293516000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): obdelava je potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic upravljalca na področju zaposlovanja v skladu z zakonom
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: redno zaposleni, pogodbeno zaposleni, zaposleni preko študentskega servisa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaposlovanje oseb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: zbira se: ime in priimek, prebivališče, izobrazba, delovne izkušnje, telefonska številka, ostali podatki iz življenjepisa
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz Zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi (zaklepanje prostorov) in/ali tehničnimi ukrepi (uporabniško ime in geslo), ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Vsi osebni računalniki na katerih je možen dostop do osebnih podatkov morajo biti varovani z uporabniškim imenom in geslom. Programska oprema MCCA inštalirana na PC-u, ki omogoča dostop osebnih podatkov mora biti varovana z uporabniškim imenom in geslom različnim od uporabniškega imena in gesla PC-a.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnihpodatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam