Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): MILOŠ OHOJAK
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽAGA OHOJAK MILOŠ OHOJAK S.P.
Sedež ali naslov: SERGEJA MAŠERA 2b
Poštna številka: 5222
Kraj: KOBARID
Matična številka: 5979184000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, opis del in nalog z vidika varstva pri delu, rok pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela in zbirke o preizkusih znanja delavcev.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja se hranijo na sedežu izvajalca. Prostori kjer se ti podatki nahajajo se po koncu delovnega časa zaklepajo. Dostop do baze podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA KUPCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbena razmerja in osebna privolitev posameznikov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb in reklamnega gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kupci in prejemniki blaga ali storitev podjetja.
 • Uporabniki zbirke: DURS, na podlagi izrecne zahteve pa lahko tudi tudi drugi uporabniki, ki imajo z pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali z osebno privolitvijo posameznika ter pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hranijo nosilci osebnih podatkov ter računalniška oprema, li služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov , ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ŠTUDENTOV - OBČASNA DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračunavanje študentskega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, ime šole, program in smer šolanja ter letnik šolanja.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni, ki obračunavajo in izplačujejo študentsko delo, ter pooblaščena oseba študentskega servisa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hranijo nosilci osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu podjetja je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnihov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeno razmerje ali osebna privolitev posameznika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za atatistične obdelave, izpolnjevanje pogodbenih obveznostiin kupovanje blaga.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Dobavitelji blaga in storitev.
 • Uporabniki zbirke: DURS, pooblaščeni delavci podjetja, na podlagi izrecne zahteve pa lahko tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu podjetja je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencamni ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v gospodarstvu...
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Žage Ohojak.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe upravljalca, zaposlenih ter pristojnih institucij (DURS, AJPES...)
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Višina izplačane plače, dodatkov, regresa za letni dopust, stroški prevoza na delo in prehrane, plačani prispevki in davki na plačoin iz plače za posameznega zaposlenega, plačilne liste, poročila o plačani dohodnini, višina odtegljajev od plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v podjetju in drugi uporabniki v skladu s predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hramba dokumentacije v posebnih mapah. Prostori kjer se nahajojo omenjeni dokumenti se po koncu delovnika zaklepajozaklepajo. Prenos osebnih podatkov po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih je zaščiten z ustrezno elektronsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O POŠKODBAH O DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu, na poti z ali na delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe inšpektorja za delo, zavoda za zdravstveno zavarovanje ter osebnega zdravnika poškodovanega.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, drugi podatki ki se nanašajo na delo delavca pred poškodbo ter podrobnejši opis poškodbe delaca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v ločenih mapah, v omari. Prostor, kjer so omenjeni podatki se po koncu delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam