Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ROBERT GRLJ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZIDARSTVO GRLJ, GRLJ ROBERT S.P.
Sedež ali naslov: TRPČANE 41 B
Poštna številka: 6250
Kraj: ILIRSKA BISTRICA
Matična številka: 5073428000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kupcih in dobaviteljih fizičnih osebah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev in kupci, ter dobavitelji, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporab
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca kupcev in dobaviteljev fizičnih oseb zajema naslednje podatke: Ime in priimek fizične osebe, Naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, davčna ali identifikacijska številka, telefonska številka, TRR ali osebni račun .
 • Uporabniki zbirke: samostojni podjetnik, vsi zaposleni v računovodstvu, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnati in elektronski obliki. Papirnati podatki so zavarovani v arhivu, ki se redno zaklepa, podatki v elektronski obliki pa so shranjeni na računalniku, do katerega se dostopa z geslom ter na različnih nosilcih (DAT,CD.DVD…), ki se nahajajo v zaklenjeni omari. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z zbirkami iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca posameznikov, na katere se nanaša e
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo avtorskih pogodb, podjemnih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca posameznikov zajema naslednje podatke: Priimek in ime, naslov prebivališča,občina, upravna enota, davčno številko, davčno izpostavo, EMŠO, številko TRR, banko , soavtorji (da,ne), štev.odločbe MK o vpisu v razvid samost.ustvarjalcev s področja kulture/ štev.odločbe MZT o vpisu v register zasebnih raziskovalcev/ štev.odločbe OZS o izdaji dovoljenja za domačo ali umetno obrt, podatek o davčnem zavezancu za DDV (ne/da, ID za DDV), status (zaposlen, samozaposlen/brezposelna oseba, prijavljena pri Zavodu RS za zaposlovanje, drugo ) , predmet pogodbe, opis in obseg dela ter druge obveznosti strank pogodbe, čas izvajanja dela, namen uporabe oz.način izkoriščanja dela, čas in način izročitve dela, bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe.
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju; pooblaščeni delavci s.p. Grlj Robert s.p., Avtorska agencija Slovenije, Slovenska cesta 45, 1000 Ljubljana, Zavod RS za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnati in elektronski obliki. Papirnati podatki so zavarovani v arhivu, ki se redno zaklepa, podatki v elektronski obliki pa so shranjeni na računalniku, do katerega se dostopa z geslom ter na različnih nosilcih (DAT,CD.DVD…), ki se nahajajo v zaklenjeni omari. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z zbirkami iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. INTERNI IMENIK FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe in ostale fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Interni imenik fizičnih oseb zajema naslednje podatke: Ime in priimek fizične osebe, naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, telefon, mobilni telefon, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Samostojni podjetnik, vsi zaposleni (redno in pogodbeno).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v papirnati in elektronski obliki. Papirnati podatki so zavarovani v arhivu, ki se redno zaklepa, podatki v elektronski obliki pa so shranjeni na računalniku, do katerega se dostopa z geslom ter na različnih nosilcih (DAT,CD.DVD…), ki se nahajajo v zaklenjeni omari. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z zbirkami iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam