Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LAN D.O.O.
Sedež ali naslov: Ljubljanska ul.49
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5724856000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca poslovnih partnerjev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev poslovnih partnerjev in dobaviteljev, obligacijski zakon, pogodbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: poslovni partnerji in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: trženje, plačilo dobav in storitev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu podatkov (Ur.list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefon, GSM, E-pošta, davčna številka, številka TRR, državljanstvo
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, upravni organi in druge organizacije, ki so za uporabo podatkov pooblaščene z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (pisarne), se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbo in hodniki so fizično in tehnično varovani tudi izven delovnega časa. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko popdatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varst vu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev strank
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: trženje
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefon, GSM, E-pošta
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, upravni organi in druge organizacije, ki so za uporabo podatkov pooblaščene z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (pisarne), se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. list SFRJ, št.17/90).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri oz. ob delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca - šifra, - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ale se je že poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, - podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je nesreča pripetila (datum, dan v tednu, doba dneva), kje se je nesreča pripetila, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je skupaj izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča že prej zgodila na istem delovnem mestu, vir nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, vzrok nesreče, uporaba osebnih varstvenih ukrepov ter sredstev za zaščito pri delu in ali so bili izvedeni splošni ter posebni ukrepi, predpisani za varstvo pri delu,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, zunanji izvajalci, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (pisarne), se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbo in hodniki tudi izved delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca prejetih in izdanih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci - stranke in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računov, računovodsko knjiženje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, številka računa, datum izdaje računa, kraj izdaje računa, datum opravljene dobave blaga oz.opravljene storitve, rok plačila, datum valute, davčna številka (ID za DDV), postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija obračunanega DDV z osnovami, skupni znesek računa.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, pogodbeni izvajalci, upravni organi in druge organizacije, ki so za uporabo podatkov pooblaščene z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (pisarne), se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem podjetju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni ali osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za družbo in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela oseb, ki na kakršnikoli drugi podlagi opravljajo delo za družbo in oseb, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja. Namen: obračun potnih stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št.86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) nalog za službeno potovanje, številka in datum naloga, ime in priimek delavca, delovno mesto, naslov stalnega bivališča, datum in ura odhoda po nalogu, cilj odhoda naloga, datum prihoda, trajanje potovanja, uporabljena prevozna sredstva, plačnik potnih stroškov, višina dnevnice, posebni dodatki, predujem, datum prejema predujma, kraj izdaje, b) predlog obračuna potnih stroškov: ime in priimek predlagatelja, naslov stalnega bivališča predlagatelja, čas odhoda, čas prihoda, čas odsotnosti, število dnevnic, znesek dnevnic, specifikacija prevoznih stroškov, specifikacija drugih stroškov, znesek predujma, datum predujma, spisek prilog, priloge, kraj obračuna, datum obračuna, c) obračun potnih stroškov: višina odobrenega plačila, plačnik izplačila, ime likvidatorja, višina izplačila, ime blagajnika, datum izplačila.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci, pogodbeni izvajalec, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (pisarne), se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki tudi izven delovnega časa so fizično in tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca delavcev, njihovih družinskih članov, bivših delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur.list SFRJ, št.17/90)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, bivši delavci, njihovi ožji družinski člani, dijaki in študenti na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavitev pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: priimek in ime, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, državljanstvo, zakonski stan, - naslov stalnega bivališča, kraj, ulica, hišna številka, lokalna skupnost, občina bivališča, poštna številka, država, številka telefona, - interna osebna številka, delovni čas, letni dopust v dnevih, trajanje porodniškega dopusta, trajanje očetovskega dopusta, trajanje za nego in varstvo otroka, - izobrazba: naziv šolske izobrazbe, storpnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, končana šola in leto zaključka šolanja, priznana strokovna usposobljenost in datum pridobitve, štipendija podjetja med šolanjem, strokovni izpit - vrsta in leto pridobitve, specializacija in leto pridobitve, znanje tujih jezikov (potrdilo), - izobraževanje ob delu: naziv in naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, smer, letnik, stroški šolanja, kopije spričeval, datum sklenitve pogodbe o izobraževanju, funkcionalno usposabljanje, usposabljanje za varno delo ter usposabljanje iz požarne varnosti, - povračila stroškov prevoza: način prihoda na delo, oddaljenost bivališča od kraja opravljanja dela, vrsta povračila (javni prevoz, osebno vozilo), vstopno in izstopno postajališče, - delovno razmerje: vrsta delovnega razmerja, datum pogodbe o zaposlitvi, začetek dela, razlog prenehanja, datum prenehanja, podatki o drugem delodajalcu, pri katerem je delavec tudi zaposlen, mirovanje delovnega razmerja (razlog, čas), - delovno mesto: naziv, šifra, tarifni razred in njegov razpon plačilnih razredov, organizacijska enota, - podatki o osebnih dokumentih: osebna izkaznica ali potni list (številka, izdajatelj), datum in kraj izdaje, banka in številka osebnega bančnega računa, - invalidnost: številka odločbe, datum nastanka, vzrok, kategorija, omejitve, status (aktivni, bivši, umrli), - preventivni in obdobni zdravstveni pregledi zaposlenih, - delovna knjižica: serijska in registrska številka, izdajatelj, datum in kraj izdaje, - delovna doba: delovna doba pred vstopom, delovna doba v družbi, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, benificirana delovna doba, pokojninska doba, datum predvidene upokojitve, - družinski člani: priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka za davčno olajšavo, obvezno zdravstveno zavarovani po delavcu, - drugi podatki: zgodovina sprememb razporeditev delavca, E-mail naslov, pohvale, zaščitna sredstva, sredstva družbe v uporabi (službeni telefon - GSM ali službeni ISDN oz. ADSL na domu, prenosni računalnik, osebno vozilo)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, pogodbeni izvajalci, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (pisarne), se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo v računalniških sistemih za obdelavo podatkov, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vsi prostori, vhod v zgradbo ter hodniki so fizično in tehnično varovani tudi izven delovnega časa. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam