Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERNORM OKNA D.O.O.
Sedež ali naslov: Koseška cesta 8
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1278797000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socilne varnosti (ZEPDSV)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe notranjega informiranja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, pošta, kraj, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, vrsta zaposlitve, nastop del. razmerja in prenehanje, delovno mesto, naziv in stopnja izobrazbe, plača, tel št. e-pošta itd.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DURS, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Določen v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Sovič Sonja
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam