Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DVORNIK MATJAŽ S.P.
Sedež ali naslov: CELJSKA CESTA 51
Poštna številka: 2380
Kraj: SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5007592000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KUPCI IN DOBAVITELJI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -kupci in dobavitelji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -za vzpostavljanje stikov s kupcem oz. dobaviteljem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -identifikacijski podatki (ime in priimek predstavnika kupca oz. dobavitelja, izobrazba oz. naziv, zaposlitev), -drugi podatki v skladu z zakonom.
 • Uporabniki zbirke: -samostojni podjetnik DVORNIK MATJAŽ S.P., -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: -dostop do računalniških aplikacij je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel, -pogodbe o medsebojnem sodelovanju so shranjene v varovanih in zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam