Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ALBOMAY D.O.O.
Sedež ali naslov: Cesta železarjev 8
Poštna številka: 4270
Kraj: Jesenice
Matična številka: 1918150000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji; kupci in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki kupcev in dobaviteljev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrede Albomay d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv oz. ime in priimek, naslov, država, transakcijski račun (dobavitelji), ID za DDV ali davčna številka, matična številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Albomay d.o.o. in drugi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni, dostop do podatkov vodenih v računalniku pa je kodiran
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum in kraj rojstva, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, delovna knjižica (številka, datum in kraj izdaje), oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), delovno mesto, številka osebnega računa, podatki o plači, zdravniški pregled, varstvo pri delu, požarno varstvo, prenehanje delovnega razmerja, vzrok prenehanja
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, pooblaščeni delavci Albomay d.o.o. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v pisarni upravljalca, dostop do podatkov vodenih v računalniku je kodiran, prostori pa so izven delovnega časa zaklenjeni
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ODKUPA ODPADNEGA MATERIALA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani, ki prodajajo odpadni material našemu podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje obveznosti, ki izhajajo iz davčnih predpisov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o občanu: ime, priimek, naslov, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Albomay d.o.o., davčni urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v omari v pisarni upravljalca, ki je izven delovnega časa zaklenjena
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam