Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PCK D.O.O. NOVO MESTO
Sedež ali naslov: Srebrniče 1
Poštna številka: 8000
Kraj: Novo mesto
Matična številka: 5310024000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA POTREBE ZPIZ,ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, OBRAČUN PLAČ,NADZORNI ORGANI.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, ROJSTNI PODATKI, EMŠO, DAVČNA ŠT., STALNO ALI ZAČASMO PREBIVALIŠČE.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ,NADZORNI ORGANI.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA PODATKOV JE ZAVAROVANA S TEHNIČNIMI IN ORGANIZACIJSKIMI UKREPI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NAHTIGAL NATAŠA NA DELOVNEM MESTU VODJA RAČUNOVODSTVA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. VIDEO NADZOR.

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: POSLOVNE STRANKE, ZAPOSLENI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VAROVANJE PREMOŽENJA.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 MESECE.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ČAS IN DATUM SNEMANJA, DATUM BRISANJA POSNETKA.
 • Uporabniki zbirke: UPRAVLJALEC PODATKOV, ORGANI PREGONA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: S TEHNIČNIMI IN ORGANIZACIJSKIMI UKREPI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: LAVRIČ ANDERJ.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA S PODROČJA DELA IN SOCIALNE VARNOSTI.

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH S PODROČJA DELA IN SOCIALNE VARNOSTI.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI, DRUŽINSKI ČLANI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZPIZ, NADZORNI ORGANI.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EVIDENCA ZAPOSLENIH, EVIDENCA O STROŠKIH DELA,EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA.
 • Uporabniki zbirke: ZPIZ, STATISTIKA, NADZORNI ORGANI.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: S TEHNIČNIMI IN ORGANIZACIJSKIMI UKREPI.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NAHTIGAL NATAŠA.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO, ZDRAVNIŠKI PREGLEDI, POŠKODBE PRI DELU
 • Rok hrambe (neobvezno): ČAS ZAPOSLITVE
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, ROSTNI PODATKI, DELOVNO MESTO, ČAS DOGODKA
 • Uporabniki zbirke: NADZORNI ORGANI, ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZAVAROVANJE SE IZVAJA S TEHNIČNIMI IN ORGANIZACIJSKIMI UKREPI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NAHTIGAL NATAŠA, NA DELOVNEM MESTU VODJA RAČUNOVODSTVA
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam