Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ČESNIK D.O.O.
Sedež ali naslov: POD JELOVICO 11
Poštna številka: 6230
Kraj: POSTOJNA
Matična številka: 5589118000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV, NAPOTENIH NA DELO K UPRAVLJALCU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DIJAKI IN ŠTUDENTJE, NAPOTENI NA DELO K UPRAVLJALCU, KI OPRAVLJAJO ZAČASNO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ POGODBENEGA RAZMERJA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, DAVČNA ŠTEVILKA, ŠTEVILKA OSEBNEGA DOKUMENTA, ŠTEVILKA NAPOTNICE, ORGANIZACIJA, KI NAPOTUJE, FAKULTETA, KI JO ŠTUDENT OBISKUJE, VRSTA DELA, ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR V POSAMEZNEM OBDOBJU DELA, URNA POSTAVKA, ZNESEK PLAČILA.
 • Uporabniki zbirke: ORGANIZACIJA, KI NAPOTUJE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV POTEKA PO PRAVILNIKU U ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV Z DNE 26.03. 2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ČESNIK D.O.O., POD JELOVICO 11, 6230 POSTOJNA, MATIČNA ŠT.: 5589118000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam