Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ŽAGA GODOVIČ D.O.O. PREDELAVA LESA
Sedež ali naslov: GODOVIČ 153
Poštna številka: 5275
Kraj: GODOVIČ
Matična številka: 5894298000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O OPRAVLJENIH PREVENTIVNIH, PREHODNIH IN OBDOBNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga za zbiranje podatkov so republiški predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo za potrebe podjetja ŽAGA GODOVIČ D.O.O.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, datum pričetka dela, delovno mesto in opis dela (pomembne ocene tveganja: opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca, izpolnjevanje posebnih zahtev za navedeno delovno mesto, morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje za drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja ŽAGA GODOVIČ D.O.O., pooblaščeni zdravnik (zasebna ordinacija dr. Pelhan v Idriji), Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko avarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, Postopki in ukrepi z varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdel direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. Pravico vpogleda v podatke evidence imajo direktor in delavec ki vodi evidenco podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam