Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZLATARNA TRBOVLJE d.o.o.
Sedež ali naslov: ULICA 1. JUNIJA 35
Poštna številka: 1420
Kraj: TRBOVLJE
Matična številka: 5048397000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: na vse zaposlene v Zlatarni Trbovlje d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja in druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a)podatki o delavcu b)podatki o delovnem dovoljenju (tujci) c)podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi d)podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi e)podatki o družinskih članih
 • Uporabniki zbirke: ZZZS,ZPIZ S,Ministrstvo za delo,družino in socialne zadeve in drugi uporabniki,ki imajo podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari,računalniška oprema pa se nahaja v posebej varovanih prostorih, prostori v katerih se nahaja dokumentacija se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic delavcev,ki izhajajo iz plač,nadomestil plač,za poročila in za dohodnino
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatke o delavcu,podatki o plačah in nadomestilih plač,ki bremenijo delodajalca,podatki o drugih stroški dela,podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost
 • Uporabniki zbirke: firma,ZPIZ S,DURS,ZZZS,Zavod za zaposlovanje,Center za socialno delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o evidenci na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev,ki izhajajo iz plač,nadomestil plač,za poročila in za dohodnino.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: vsebujejo vse podatke,ki so predpisani z 18.členom omenjenega zakona
 • Uporabniki zbirke: firma,ZPIZ S,ZZZS,DURS,Zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.evidenca o oblika reševanja kolektivnih sporov pri delodajalcu,vsebuje naslednje podatke o stavkah a)podatke o delodajalcu b)podatke o organizatorju stavke c)podatke o stavki 2.evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu,vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: a)podatke o delodajalcu b)podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev,ali delavcu,ki je stranka v delovnem sporu c)podatke o arbitražah delovnih sporov
 • Uporabniki zbirke: firma,statistični urad RS,Inšpektorat za delo,ZPIZ S,DURS,ZZZS,Zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca o kupcih in dobaviteljih fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje ali osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi koristniki naših storitev in kupci,ter dobavitelji,ki do fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podatki se uporabljajo za izstavitev ali plačilo računov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek fizične osebe,naslov,davčna številka,telefonska številka,TRR in osebni račun,št.osebne izkaznice
 • Uporabniki zbirke: firma,vsi zaposleni v računovodstvu,drugi uporabniki na podlagi zakona,policija za podatke o odkupu zlata
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori se izven delovnega časa zaklepajo in so varovani z alarmom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam