Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZVEZA SHOW SKUPIN SLOVENIJE
Sedež ali naslov: RIBNIŠKA ULICA 012
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2051290000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca registriranih tekmovalcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Registrirani tekmovalci tekoče tekmovalne sezone in prejšnjih tekmovalnih sezon
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev statusa tekmovalca in možnost udeležbe na tekmovanjih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rojstva, skupina, društvo
 • Uporabniki zbirke: Izvršni odbor zveze, organizator tekmovanja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel izvršni odbor zveze.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA SODNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodniki, udeleženci sodniških seminarjev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o dejavnosti zveze, zagotavljanje sodnikov na tekmovanjih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča, kraj prebivališča, telefon, naslov za elektronsko pošto, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: Izvršni odbor, organizator tekmovanja, sodniška komisija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel izvršni odbor zveze.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA ZASTOPNIKOV IN KONTAKTNIH OSEB DRUŠTEV VČLANJENIHV ZVEZO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zastopniki društev, ki so včlanjena v zvezo, kontaktne osebe društev, ki so včlanjena v zvezo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o dejavnosti zveze, informiranje o poslovanju zveze, zagotovitev pravilnosti pri zastopanju društva v organih zveze.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zastopniki: ime in priimek Kontaktne osebe: ime in priimek, naslov prebivališča, kraj prebivališča, telefonska številka, naslov za elektronsko pošto
 • Uporabniki zbirke: Izvršni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki in ukrepi za zaavrovanje osebnih podatkov so podrobneje urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel izvršni odbor zveze.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam