Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VELTING d.o.o. Ajdovščina
Sedež ali naslov: VOJKOVA ULICA 7 A
Poštna številka: 5270
Kraj: AJDOVŠČINA
Matična številka: 5289637000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, kraj in datum rojstva, izobrazba, transakcijski račun, delovna doba, vzdrževani člani.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka OP, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka OP se vodi ročno, podatki iz nje se po pogodbi posredujejo računovodskemu servisu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ŠIFRANT KUPCEV, DOBAVITELJEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje, naročilnica
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: KUPCI IN DOBAVITELJI PODJETJA
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: NAZIV ALI FIRMA (IME IN PRIIMEK), NASLOV, DAVČNA ŠTEVILKA, OZIROMA ID ZA DDV,
 • Uporabniki zbirke: SAMO UPRAVITELJ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka OP, se izven delavnega časa zaklepa in je varovan. Postopki in ukrepi za ZOP so podrobneje dlolčeni v Pravilniku o VOP, ki ga je dne 1.10.2006 izdalo podjetje VELTING d.o.o. Ajdovščina.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke se neposredno ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam