Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: N KRAT N D.O.O.
Sedež ali naslov: ULICA PRVOBORCEV 25
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2118858000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o naročnikih,strankah ter poslovnih partnerjih družbe.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki, stranke ter poslovni partnerji družbe N krat N d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o poslovnem sode
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Kontakt strank, naročnikov: ime priimek(podjetje), naslov, telefonska št., mobilna št., e-mail, davčna številka, izpostava davčnega urada, TRR, kraj in datum izdaje računa,rok plačila, prav tako tudi drugi podatki, ki so pridobljeni na podlagi poslovnega sodelovanja.
 • Uporabniki zbirke: Sosišča, odvetniki notarji , banke DURS, ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu,osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani.Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi tako ročno kot tudi računalniško, ter se izven delovnega časa zaklepa v omare oz. se računalnik zaklepa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci ter direktor oz. lasnik sružbe.Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 28.05.2007 izdala družba N krat N d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca delavcev preko napotnic Študentskih servisov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na osnovi napotnic Študentskih servisov. Pogodb o delu ter osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci-študentje družbe N krat N d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki delavcev, ki delajo preko napotnic Študentskih servisov. Iz te evidence se zb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delavci-študentje: ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna št., naslov, TRR, strikovna usposobljenost, datum začetka dela,delavčev deloani čas, delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: Študentski servisi, DURS, računovodski servis,sodišča notarji,odvetniki, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanju osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Zaklepajo se tudi v času , ko v njih ni zaposlenih. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom.Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oz. se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Zbirka osebnih podatkov , ki se vodi tako ročno kot tudi računalniško, ter se izven delovnega časa zaklepa v omare oz. se računalnik izklopi.Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni dalavci ter direktor oz. lastnik. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 28.05.2007 izdala družba N krat N d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam