Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Stegne 21
Naziv ali firma: IZVRŠITELJ, Tatjana Krivec Tavčar
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 152410
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog zbirke podatkov o izvršbah in zavarovanjih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upniki, dolžniki, sodišča.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvršitev pravnomočnih sodb v skledu s sklepi sodišč in pristojno zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče dolžnika in upnika, višina terjatve.
 • Uporabniki zbirke: - izvršitelji, njihovi namestniki, pomočniki in administrativen kader zaposlen pri izvršitelju - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povazani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uprabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omar. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal izvršitelj Tatjana Krivec Tavčar, dne 15.9.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezave z registrom stalnega prebivališča prebivalstva, zemljiško knjigo, podatki o zaposlitvi dolžnikov, register motornih vozil, register pravnih oseb, zavod za zdravstveno in socialno zavarovanje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri izvršitelju:- pomočnik - namestnik - administrativni kader
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izhaja iz delovne zakonodaje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjenje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: - ZZZS - ZPIZ - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01, 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacije, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal izvršitelj Tatjana Krivec Tavčar dne 15.9.2005
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): S področja registra stalnega prebivalstva in zavoda za zdravstveno in socialno zavarovanje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnikov ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zahtevkov za izvršbo in zavarovanje.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - dolžniki - upniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvršitev pravnomočnih sodb v skladu s sklepi sodišč in pristojno zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, stanovanje, strokovna izobrazba, zaposlitev
 • Uporabniki zbirke: - izvršitelj - namestnik - pomočnik - administrativni kader - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01, 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu izvršitelja, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni in vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Paprini nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (odločbe sodišča, sklepi sodišča, .....), izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ....., ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal izvršitelj Tatjana Krivec Tavčar dne 15.9.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezave z registrom stalnega prebivališča prebivalstva, zemljiško knjigo, podatki o zaposlitvi dolžnikov, register motornih vozil, register pravnih oseb, zavod za zdravstveno in socialno zavarovanje.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnikov ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zarubljenih predmetov v hrambi pri izvršitelju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -dolžniki - upniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvršitev pravnomočnih sodb v skledu s sklepi sodišč in pristojno zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rubeža, sedež, naslov bivališča dolžnika.
 • Uporabniki zbirke: - izvršitelj - namestnik - pomočnik - administrativni kader - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99, 57/01 in 59/01, 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu izvršitelja, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni in vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Paprini nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (odločbe sodišča, sklepi sodišča, .....), izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ....., ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal izvršitelj Tatjana Krivec Tavčar dne 15.9.2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ostaja z AJPES
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnikov ni.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam