Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Inter gastro, proizvodnja, trgovina, servisiranje, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o.
Sedež ali naslov: Trojiški vrh 24
Poštna številka: 2235
Kraj: Sveta Trojica
Matična številka: 5415357000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank poslovnih partnerjev in dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev poslovnih partnerjev in dobaviteljev, obligacijski zakon, pogodbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke poslovni partnerji in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Trženje, plačilo dobav, razne oblike poslovnega sodelovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Do poteka poslovnega odnosa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - EMŠO, - ulica in hišna številka, - poštna številka in pošta, - telefon,-GSM, -E pošta, -spletna stran,- davčna številka, -številka TRR, -državljanstvo
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, upravni organi in dr. organizacije, ki so za uporabo podatkov pooblaščene z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (pisarne), se izven delovnega časa zaklepajo zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov ima le direktor in pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca prejetih in izdanih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci - stranke in dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računov, računovodsko knjiženje računov
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - ulica in hišna številka, - poštna številka in pošta, - številka računa, - datum izdaje računa, - kraj izdaje računa, - datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve, - rok plačila, - datum valute, - davčna številka (ID za DDV), - postavke računa s količino, cenami in zneski, - specifikacija obračunanega DDV z osnovami, - skupni znesek računa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pogodbeni izvajalec, upravni organi in dr. organizacije, ki so za uporabo podatkov pooblaščene z Zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (pisarne), se izven delovnega časa zaklepajo zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov in diskete se hranijo v zaklenjenih omarah. Dostop do osebnih podatkov ima le direktor in pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam