Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 1G D.O.O.
Sedež ali naslov: ŠTIHOVA 25
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1973282000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Network Center Slovenia, SI 1000 Ljubljana, Linhartova 40

 • Pravna podlaga (neobvezno): Evidenca o strankah Dovoljenja lastnikov za posredovanje v prometu z nepremičninami Potrdila iskalcev o ogledih nepremičnine za nakup ali za najem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obveščanje o aktualnih vsebinah prodajnega programa, o novih storitvenih produktih, za obveščanje o splošnih novostih v zvezi s poslovanjem, za trženje, za izvajanje prodaje, za kadrovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki: Ime in priimek Naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča EMŠO Kraj rojstva Davčna številka Telefonska številka (mobilni, stacionarni) Številka TRR Dodatni podatki: Fotografija
 • Uporabniki zbirke: Prodajna služba Računovodski servis Služba za varovanje Zavod RS za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo na sedežu družbe v fasciklih, ki so hranjeni v zaklenjeni omari za tekoče leto, za pretekla leta pa so hranjeni v poslovnih prostorih s. p. Nepooblaščenim strankam dostop do osebnih podatkov ni dovoljen. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla pooblaščenega sodelavc
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam