Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: REA, PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE, D.O.O.
Sedež ali naslov: Šišenska cesta 29
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2062097000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca poslovnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke, ki omogočajo storitve REA, PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE, d.o.o., pogodbene stranke katerim družba omogoča storitve, nekdanje pogodbene stranke družbe REA, PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE, d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled nad seznamom poslovnih strank, pregled nad prihodki in odhodki družbe iz naslova poslovanja družbe, vključitev podatkov v obračune, poročila, bilance
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o pogodbeni stranki, firma, naslov, ID za DDV, matična številka podjetja/ fizične osebe, davčna številka, transakcijski računi strank, zastopnik podjetja in odgovorne osebe, pogodbe in pripadajoči aneksi ter druge priloge k pogodbi, kopije računov, izdanih ali prejetih na podlagi sklenjene pogodbe, kopije prejetih in poslanih reklamacij, kopije prejetih in poslanih zavrnitev računov, dopisi o zadevah, ki obravnavajo vprašanja poslovnega razmerja na osnovi pogodb, podatki o stanovanjih.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki poslovnih partnerjih so shranjeni v arhivu računovodstva. Baze podatkov vodenih v računalniku, je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam