Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZALOŽBA TANGRAM d.o.o.
Sedež ali naslov: Dolenjska cesta 242 b
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5313368000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zaposleni v družbi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavlja zakon in soglasja delavcev ter pogodba o zaposlitvi.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v Založbi Tangram d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz naslova delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, kraj in datum rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, telefonska številka (doma, v službi, GSM), elektronski naslov, davčna številka, transakcijski račun, delovno mesto, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja ter ostali podatki, ki so predmet zaposlitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v Založbi Tangram d.o.o. in v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. pogodbe se nahajajo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Seznam vseh dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo pogodbena razmerja in zakon.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi dobavitelji Založbe Tangram.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje najugodnejšega ponudnika, naročanje materiala in storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler obstaja soglasje in pogodbene obveznosti ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ter naslov oz. ime in sedež dobavitelja, telefonska številka, številka telefaksa, elektronski naslov, številka transakcijskega računa, davčna številka, kontaktna oseba, popusti, plačilni pogoji, ponudbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Založba Tangram d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6.4.2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz seznama vseh dobaviteljev se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Seznam vseh kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo soglasja oziroma zakon.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi kupci knjig, učbenikov in drugih tiskovin ter CD-jev, ki jih izdaja Založba Tangram.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje reklamnega materiala in anket, pošiljanje obvestil v zvezi z izdajanjem novih ali prenovljenih izdaj (če želijo), prodaja in analiza prodaje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Glede na namen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oz. ime in sedež družbe, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedež družbe, kraj dela, telefonska številka (doma, v službi, GSM), elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Založba Tangram d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6.4.2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz seznama vseh kupcev se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Pogodbeni sodelavci družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo pogodbena razmerja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni sodelavci podjetja (avtorji, ilustratorji, oblikovalci, akviziterji in vsi ostali sodelujoči v delovnem procesu Založbe Tangram).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - izvajanje avtorskih pogodb in pogodb o delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler obstaja soglasje in pogodbene obveznosti ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oz. ime in sedež družbe, naslov ali sedež, EMŠO ali matična številka, telefon (doma, v službi, GSM), poklic, izobrazba, kraj zaposlitve, davčna številka, kraj rojstva, delovne naloge, podatki o predmetu poslovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Založba Tangram d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6.4.2007), Davčni urad Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo. Pogodbe se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Učitelji na osnovnih šolah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo soglasja (prijava) oziroma zakon (javne zbirke).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učitelji angleščine na osnovnih šolah v Sloveniji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o novostih v zvezi z učbeniškim kompletom Touchstone, ki ga izdaja Založba Tangram ter direktni marketing za gradiva, ki so namenjena učiteljem angleškega jezika na osnovnih šolah ter učencem.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler obstaja soglasje ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime in sedež šole, telefonska številka, elektronski naslov, predmet poučevanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Založba Tangram d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6.4.2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Ravnatelji na osnovnih šolah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo soglasja (prijava) oziroma zakon (javne zbirke).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Ravnatelji na osnovnih šolah v Sloveniji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o novostih v zvezi z učbeniškim kompletom Touchstone, ki ga izdaja Založba Tangram ter direktni marketing za gradiva, ki so namenjena učiteljem angleškega jezika na osnovnih šolah ter učencem.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler obstaja soglasje ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime in sedež šole, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Založba Tangram d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6.4.2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Knjižničarji in knjižničarke na osnovnih šolah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo soglasja (prijava) oziroma zakon (javne zbirke).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Knjižničarji in knjižničarke na osnovnih šolah po Sloveniji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o novostih v zvezi z učbeniškim kompletom Touchstone, ki ga izdaja Založba Tangram ter direktni marketing za gradiva, ki so namenjena učiteljem angleškega jezika in učencem.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler obstaja soglasje ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime in sedež šole, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Založba Tangram d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6.4.2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Naročeni na novice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavlja soglasje naročnikov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki izrazijo željo, da želijo prejemati obvestila o knjižnih novostih, popustih, akcijah in ostalem dogajanju v Založbi Tangram d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pošiljanje obvestil o knjižnih novostih, popustih, akcijah in ostalem dogajanju v Založbi Tangram d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler obstaja soglasje posameznika ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: elektronski naslov posameznika
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Založba Tangram d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6.4.2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov o naročenih na novice se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Uredniki in novinarji

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo soglasja oziroma zakon (javne zbirke).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uredniki in novinarji tiskanih in elektronskih medijev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje o tiskovnih konferencah, ki jih organizira Založba Tangram, obveščanje o novih knjižnih izdajah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler obstaja soglasje ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime in sedež medija, telefon, telefaks, elektronski naslov, področje dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Založba Tangram d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6.4.2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Poslovni partnerji - knjigotržci

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo pogodbena razmerja in soglasja (prijava) oziroma zakon (javne zbirke).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Knjigarnarji - poslovodje, zaposleni v knjigarni in njihovi nadrejeni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in obveščanje o knjižnih novostih, pogojih poslovanja, spremembah cen, akcijah in popustih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler obstaja soglasje in pogodbene obveznosti ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime in sedež podjetja oz. knjigarne, telefon, telefaks, elektronski naslov, podatki o predmetu poslovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Založba Tangram d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6.4.2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Poslovni partnerji - oglaševalci

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo pogodbena razmerja oziroma soglasje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialni in dejanski oglaševalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in obveščanje o knjižnih novostih, spremembah cen, akcijah in popustih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler obstaja soglasje ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, ime in sedež podjetja, telefon, telefaks, elektronski naslov, podatki o predmetu poslovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Založba Tangram d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6.4.2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Seznam zdravnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravno podlago vzpostavitve zbirke predstavljajo soglasja (prijava) oziroma zakon (javne zbirke).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki v splošnih in specialističnih ambulantah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Direktni marketing - pošiljanje obvestil o knjižnih novostih s področja zdravstva, spremembah cen, akcijah in popustih oz. ugodnostih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo, dokler obstaja soglasje ali dokler obstaja namen, za katerega se obdelujejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, izobrazba, kraj dela, telefon, telefaks, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju Založba Tangram d.o.o. (po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 6.4.2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam