Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZASEBNA ORDINACIJA SPLOŠNE MEDICINE JASNA LUPŠE ŠTAMPAR
Sedež ali naslov: PARTIZANSKA CESTA 59
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 1369393000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca opredeljenih pacientov .

 • Pravna podlaga (neobvezno): podatki se obdelujejo na podlagi pismene opredelitve pacienta o izbranem zdravniku .
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: opredeljeni pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje posameznika do pravic iz zdravsvenega zavarovanja in zdravljenje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Še 10 let po smrti pacienta razen v primeru , ko posameznik sam prekine izbiro o osebnem zdravniku .
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek , naslov , datum rojstav , EMŠO ,kraj rojstva ,državljanstvo , poklic , izobrazba ,status invalidne osebe , status upokojenca , zdravstveno stanje.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v zasebni ordinaciji in nadomestni zdravniki oziroma medicinske sestre , ki delajo v času dopustov .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov je v računalniku kodirana z geslom .Dostop do kartotečnih omar je možen šele s tretjim ključem , po dvojnem predhodnem odklepanju .
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki niso na voljo , opravljene storitve oz finančni podatki pa so na voljo ZZZS , zavarovalnici Triglav , Vzajemna d.o.o. , Adriatic.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam