Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
Sedež ali naslov: VRBANSKA CESTA 30
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5085454000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kandidatov, prijavljenih za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari, v pisarni ŠSS v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca vpisanih udeležencev izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in odrasli , vpisani v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje izobraževalnega procesa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba udeleženca izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdelujejo učitelji, ki dijake in odrasle poučujejo (kot pooblaščene osebe) vsak za svoj predmet; redovalnice varujejo učitelji, ki jo trenutno uporabljajo za namen izvedbe pouka v skladu z urnikom in v tem času za njih tudi odgovarjajo. Po koncu pouka jih shranijo v za to določeni zaklenjeni omare v zbornici, ključ je dostopen le njim.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc udeležencev izobraževanja .
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Osebni list udeleženca izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in odrasli , vpisani v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje poteka izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, OŠ, pridobljena izobrazba udeleženca izobraževanja, učni uspeh po letnikih.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno učitelj-razrednik in vodja izobraževanja odraslih, ki je pooblaščena oseba. Dokumenti se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu šole (za dijake) in pisarni vodje izobraževanja odraslih (za odrasle) v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je sestavni del evidence št. 4.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Matična knjiga udeležencev izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in odrasli
 • Namen obdelave osebnih podatkov: potek izobraževanja udeležencev izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek udeleženca izobraževanja, datum rojstva, datum vpisa, datum izpisa, številka osebnega lista in zaključnega spričevala, pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno tajnica šole in vodja izobraževanja odraslih, ki je pooblaščena oseba. Dokumenti se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu šole in v pisarni vodje izobraževanja odraslih v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z evidenco št. 3
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, ki dajo soglasje za obdelavo podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje telesnega razvoja dijaka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum rojstva in podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost telesa, količina podkožnega maščevja, hitrost izmeničnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjeni kovinski omari v tajništvu šole.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poklicni maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in odrasli, ki opravljajo poklicno maturo (POM).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje POM, zaključka in nadaljevanja izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba udeleženca izobraževanja ter podatki o izvedbi poklicne mature, poteku izpitov in uspehu posameznega udeleženca izobraževanja ter skupnem uspehu pri poklicni maturi.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo, DIC, vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Za ročno obdelavo so posamezne osebe posebej imenovane. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v kabinetu tajnice poklicne mature v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o zaključnih izpitih (ki je sestavljena iz treh delov in sicer: zapisnikov sej šolske komisije za zaključne izpite, zapisnikov o zaključnih izpitih in poročila o zaključnih izpitih).

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in odrasli, ki opravljajo zaključni izpit.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje zaključnih izpitov, zaključka in nadaljevanja izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba udeleženca izobraževanja ter podatki o izvedbi zaključnih izpitov, o poteku izpitov in uspehu posameznega udeleženca izobraževanja ter skupnem uspehu na zaključnih izpitih.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo, RIC, vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Za ročno obdelavo so posamezne osebe posebej imenovane. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari v kabinetu tajnice POM in ZI, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o izpitih udeležencev izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo in drugi udeleženca izobraževanja, ki opravljajo izpite.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje izobraževanja posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: prijavo k izpitu, zapisnike o izpitu s podatki o kandidatih, in sicer ime in priimek udeleženca izobraževanja, datum, kraj, prebivališče in vrsta izpita ter podatke o izpitnih nalogah oziroma vprašanjih, poteku izpita in doseženih ocenah.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko in ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Za ročno obdelavo so posamezne osebe posebej imenovane. Dokumenti se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni tajnice šole (za dijake) in pisarni vodje izobraževanja odraslih (za odrasle), v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa. Podatke uporabljajo tudi druge pooblaščene osebe za vpis v druge evidence (št. 2, 3, 11).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pomoč in svetovanje dijakom, ki to potrebujejo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena izobrazba ter družinska in socialna anamnezo, razvojna anamneza, diagnostični postopki, postopki strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic itd.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne delavke v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z drugimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja (redovalnice) za udeležence izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in odrasli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena izobrazba ter podatki o splošnem učnem uspehu in drugih opravljenih obveznostih.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari v zbornici, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o izdanih dokumentih o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in odrasli.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena izobrazba ter podatki o splošnem učnem uspehu, o opravljenih izpitih, napredovanju in dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah v kabinetu tajnice POM in ZI, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca izdanih certifikatov NPK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Odrasli, ki opravljajo preverjanje in potrjevanje NPK za čebelarja/ko in predelovalca/ko sadja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za evidenco potrjenih NPK, statistična obdelava.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek , datum, kraj, občina in država rojstva, EMŠO, naslov prebivališča oziroma naslov, na katerem so dosegljivi, številka in datum izdaje certifikata, poklicna kvalifikacija, ki si jo kandidat pridobi.
 • Uporabniki zbirke: MŠŠ, MZD, RIC, CPI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o uporabnikih storitev šolske knjižnice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in odrasli, ki so vpisani v šolsko knjižnico.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca izposoje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka, izobrazba, šola.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari pooblaščene delavke v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi delavci v delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična raziskovanja, druge uradne namene in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, kraj občina in država rojstva, stalno prebivališče in naslov, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oz. nalog., dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas delavca v urah na teden, zavarovalna doba do zaposlitve pri delodajalcu, ali je zaposlen za določen ali nedoločen čas, ali je invalid dela ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, ali se ukvarja z dopolnilnim delom kot postransko dejavnostjo, datum sklenitve delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost organizacije oz. delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari pooblaščene delavke v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o osebnih dohodkih zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi delavci v delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oz. nalog., dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas delavca v urah na teden, zavarovalna doba do zaposlitve pri delodajalcu. Podatki o delavčevem delovnem času in o njegovi izrabi: 1) možno število delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (polni in skrajšani delovni čas); 2) skupaj opravljene delovne ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (polni in skrajšani delovni čas), od tega: - dejansko opravljene ure, - ure čakanja na delo, zastojev in prekinitev pri delu, - ure ustavitve dela zaradi stavke; 3) skupaj neopravljene ure; 4) skupaj neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca, od tega: - ure letnega dopusta, - ure počitka ob državnih praznikih, - ure odsotnosti z nadomestilom osebnega dohodka, - ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, - ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo osebnega dohodka iz sredstev organizacije ali delodajalca, - ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, - ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; - drugo; 5) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; Podatki o bruto osebnem dohodku delavca: 1) izplačani bruto osebni dohodek, od tega: - za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (polni in skrajšani delovni čas); - za delo, daljše od polnega delovnega časa; 2) bruto osebni dohodek iz dobička; 3) izplačani čisti osebni dohodek, od tega: - za delo s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega (polni in skrajšani delovni čas); - za delo, daljše od polnega delovnega časa; 4) nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev organizacije oz. delodajalca, od tega: - nadomestila čistega osebnega dohodka med začasno nezmožnostjo ali zadržanostjo od dela, - druga nadomestila čistega osebnega dohodka iz sredstev organizacije oziroma delodajalca; 5) nadomestila čistega osebnega dohodka v breme drugih organizacij ali delodajalcev; 6) čisti osebni dohodek iz dobička; 7) neto prejemki delavca za neposredno porabo iz sredstev skupne porabe organizacije oziroma iz sredstev delodajalca, od tega: - za solidarno pomoč, - za odpravnino, - za jubilejne nagrade, - za regres za letni dopust, - drugo; Podatki o delih na delovnem mestu, ki jih je delavec opravljal in za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem: 1) število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, 2) število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem na podlagi posebnega zavarovančevega statusa, 3) odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari pooblaščene delavke v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so poškodovani pri delu v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, kraj občina in država rojstva, stalno prebivališče in naslov, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oz. nalog., dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja, delovni čas delavca v urah na teden, zavarovalna doba do zaposlitve pri delodajalcu, dejavnost organizacije oz. delodajalca. Podatki o poškodovanem delavcu (delo, ki ga je opravljal delavec, ko se je poškodba zgodila, koliko ur je delavec dela tistega dne, ko se je zgodila poškodba, ali in kolikokrat je delavec že doživel poškodbo pri delu, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja), podatki o poškodbi pri delu (datum in dan v tednu, doba dneva, ko se je zgodila nesreča ), kje se je zgodila nesreča (na kraju opravljanja del oziroma nalog, na redni poti do ali z kraja dela, na službenem potovanju, drugo), koliko oseb se je skupaj poškodovalo bo poškodbi pri delu, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oz. koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporabo osebnih varstvenih sredstev.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari pooblaščenega delavca v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o periodičnih preizkusih in pregledih delovne opreme

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci v delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, kraj občina in država rojstva, stalno prebivališče in naslov, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oz. nalog., dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari pooblaščene delavke v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci v delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, kraj občina in država rojstva, stalno prebivališče in naslov, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oz. nalog., dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari pooblaščenega delavca v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca kandidatov avto šole ( ki vsebuje: register kandidatov, dnevnik usposabljanja iz teorije, dnevni razvid vožnje, evidenčni karton vožnje).

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati, ki se usposabljajo v avtošolo (kandidati za voznike motornih vozil, vozniku, ki želijo zamenjati tuje vozniško dovoljenje ter vozniki, ki želijo utrditi svoje znanje).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca kandidatov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kandidata, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, naziv in številka osebnega dokumenta, datum izdaje zdravniškega spričevala.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjeni omari pooblaščenega delavca v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam