Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: REGIONALNI MEDIJI, ZALOŽNIŠKA DRUŽBA D.O.O.
Sedež ali naslov: MIKLAVŠKA CESTA 061
Poštna številka: 2311
Kraj: HOČE-SLIVNICA
Matična številka: 1544888000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O DELU (IME IN PRIIMEK, NASLOV PREBIVALIŠČA, DATUM ROJSTVA, emšo, DAVČNA ŠTEVILKA, DOSEŽENA STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE, DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITVE PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, LETNICA ROJSTVA, EMŠO, PREBIVALIŠČE, DAVČNA ŠTEVILKA, KRAJ ROJSTVA, IZOBRAZBA, DOSEŽENA STOPNJA STROKOVNE IZOBRAZBE, DATUM SKLENITVE DELOVNEGA RAZMERJA,
 • Uporabniki zbirke: DRUŽBA ZA LASTNE POTREBE TER VZPOSTAVITEV ZBIRKE (DIREKTOR) - RAČUNOVODSTVO DRUŽBE ZA POTREBE OBRAČUNA PLAČ - DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA, VEZANA NA ZBIRKO, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH DELAVCEV. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV KI SE NAHAJA NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU, JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO UPORABNIKOV IN PODATKOV. PAPIRNI NOSILCI OSEBNIH PODATKOV, KI SLUŽIJO ZA VNOS PODATKOV V RAČUNALNIŠKO ZBIRKO PODATKOV, IZPISI PODATKOV IZ RAČUNALNIŠKE ZBIRKE PODATKOV TER POMNILNE ENOTE, KI SE NANAŠAJO NA ZBIRKO PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO V OMARE. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE DELAVCI, KI SO ZA TO POOBLAŠČENI S SKLEPOM UPRAVE IN SICER: DIREKTOR DRUŽBE TER RAČUNOVODSTVO DRUŽBE OZIROMA POOBLAŠČENI DELAVEC, KI SKRBI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE ZA OBRAČUN PLAČ. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V INTERNEM PRAVILNIKU, KI GA JE IZDALA UPRAVA DRUŽBE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ODST. 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O POGODBENIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DELAVCI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O AVTORSKEM DELU IN POGODBO O SODELOVANJU (IME IN PRIIMEK, NASLOV PREBIVALIŠČA, EMŠO, DAVČNA ŠTEVILKA, TRANSAKCIJSKI RAČUN, DATUM SKLENITVE POGOBENEGA RAZMERJA)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZA IZVAJANJE POGODBE O AVTORSKEM DELU TER POGODBE O SODELOVANJU
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI OMEJITVE PRAVIC POSAMEZNIKA IZ 30. IN 32. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, LETNICA ROJSTVA, EMŠO, PREBIVALIŠČE, DAVČNA ŠTEVILKA, TRANSAKCIJSKI RAČUN, DATUM SKLENITVE POGOBENEGA RAZMERJA)
 • Uporabniki zbirke: - DRUŽBA ZA LASTNE POTREBE TER VZPOSTAVITEV ZBIRKE (DIREKTOR) - RAČUNOVODSTVO DRUŽBE ZA POTREBE OBRAČUNA PLAČ - DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV TER OSTALA DOKUMENTACIJA, VEZANA NA ZBIRKO, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO, ZAKLEPAJO SE TUDI V ČASU, KO V NJIH NI ZAPOSLENIH DELAVCEV. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV KI SE NAHAJA NA RAČUNALNIŠKEM SISTEMU, JE VAROVANA S SISTEMOM GESEL ZA AVTORIZACIJO UPORABNIKOV IN PODATKOV. PAPIRNI NOSILCI OSEBNIH PODATKOV, KI SLUŽIJO ZA VNOS PODATKOV V RAČUNALNIŠKO ZBIRKO PODATKOV, IZPISI PODATKOV IZ RAČUNALNIŠKE ZBIRKE PODATKOV TER POMNILNE ENOTE, KI SE NANAŠAJO NA ZBIRKO PODATKOV, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPAJO V OMARE. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV IMAJO LE DELAVCI, KI SO ZA TO POOBLAŠČENI S SKLEPOM UPRAVE IN SICER: DIREKTOR DRUŽBE TER RAČUNOVODSTVO DRUŽBE OZIROMA POOBLAŠČENI DELAVEC, KI SKRBI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE ZA OBRAČUN PLAČ. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V INTERNEM PRAVILNIKU, KI GA JE IZDALA UPRAVA DRUŽBE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. ODST. 5. ČLENA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca nagrajencev v nagradnih igrah, ki jih organizira podjetje Regionalni mediji d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nagrajenci oz. izžrebanci v nagradnih igrah, ki jih organizira podjetje Regionalni mediji d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave in obveščanje nagrajencev, pošiljanje ponudb, reklamnih sporočil, vabil na dogodke, za SMS nagradne igre, SMS anketiranje in glasovanje, posredovanje zabavnejših vsebin preko SMS sporočil (melodij, slikic, filmov, igric).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka mobilnega telefona, ime in priimek ter naslov (ulica, pošta in kraj) in davčna številka nagrajenca.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju Regionalni mediji d.o.o. - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Dostop do sistema je omogočen samo pooblaščenim osebam podjetja Regionalni mediji d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam