Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): DARKO STEPAN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DILSTEP VZDRŽEVANJE DARKO STEPAN S.P.
Sedež ali naslov: VRTINE 012
Poštna številka: 6276
Kraj: KOPER
Matična številka: 1383337000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KUPCEV- UPORABNIKOV FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za opravljanje in kasneje obračun storitev in obveščanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, Naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka,
 • Uporabniki zbirke: DILSTEP VZDRŽEVANJE DARKO STEPAN S.P., VRTINA 12, SV.ANTON, 6276 KOPER-POBEGI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki in tiskana dokumentacija s takšnimi podatki, se nahajajo v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do programske opreme je varovan z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. INTERNI IMENIK FIZIČNIH OSEB - koristnikov storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi koristniki naših storitev, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo, obveščanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek fizične osebe, naslov, ulica, hišna številka, pošta in poštna številka, telefon, mobilni telefon, elektronski naslov (e-mail).
 • Uporabniki zbirke: DILSTEP VZDRŽEVANJE, DARKO STEPAN S.P., VRTINE 12, SV.ANTON, 6276 KOPER-POBEGI
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki in tiskana dokumentacija s takšnimi podatki, se nahajajo v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam