Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN POMURJA
Sedež ali naslov: Mota 76
Poštna številka: 9240
Kraj: Ljutomer
Matična številka: 5059178000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ČLANIH ORGANOV DRUŠTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Statut ZRD Pomurja osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani organov ZRD Pomurja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene delovanja zveze.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatko se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, stalno bivališče, član ribiške družine, funkcija v ZRD Pomurja, prejeto ribiško odlikovanje, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, poslovna banka, telefon, GSM, E-pošta.
 • Uporabniki zbirke: funkcionarji društva Ribiška zveza Slovenije Državni organi in institucije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili "Pravilnika o varovanju osebnih podatkov v ZRD Pomurja, z dne 28. 3. 2007 ter ob neposredni in primerni uporabi določil ZVOP-1. Prostori, kjer se hranijo osebni podatki so zakljenjeni, tako da je tretjim osebam onemogočen vpogled v zbirko osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidancami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam