Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MONTAŽA LENDAVA D.O.O.
Sedež ali naslov: INDUSTRIJSKA 4B
Poštna številka: 9220
Kraj: LENDAVA
Matična številka: 5463289000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30 in 32 člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra delavca, ime in priimek, status delavca, datum rojstva, spol, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, enotna matična številka, davčna številka, zakonski stan, tip delavca, stalno in začasno prebivališče, občina, država in krajevna skupnost bivanja, davčna izpostava, podjetje izplačevalec, občina zaposlitve, vrsta delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), delovno mesto, stroškovno mesto, kraj dela, kraj zavarovanja, izmensko delo, delovni čas (število ur na dan, število ur na teden), krajši delovni čas, vrsta končne šole, stopnja izobrazbe, strokovna usposobljenost, poklic, razporeditve (zgodovina razporeditev), delovna doba, družinski člani, invalidnost, delavci-tujci.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci uporavljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, v zaklenjeni in ognjevarni omari in v prostoru varnem pred poplavo, v pisarni referenta za kadrovske zadeve. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam